- ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ ที่รวบรวมความรู้ด้านคณิตศาสตร์ แล้วคุณจะรู้ว่าทฤษฎีบท กฎ สูตรทางคณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียว -

 

  บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ

 

   โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่าประมาณรากที่ n แสนง่าย

โล่รางวัล“ครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น”ระดับประเทศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ให้ไว้ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2557

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ เงินรางวัล 40,000 บาทมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 (NSC 2013)จัดโดย Nectec ปีการศึกษา 2556

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง “ความลับของการแปลงทางเรขาคณิต”
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ เงินรางวัล 10,000 บาท
มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 (NSC 2014) จัดโดย Nectec

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศงาน มหกรรมการจัดการศึกษาส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2556 โครงงานคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เรื่อง ไขปริศนาการหาค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ที่มีสมาชิกเป็นลำดับ

ทุนสนับสนุนพัฒนาโครงงาน 3,000 บาท ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) ปีการศึกษา 2557
โครงงานคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เรื่อง ความลับของพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยวงกลมที่มีรัศมีเท่ากัน
 

 

 

 

 

 

 

 

AmazingCounters.com
สถิติการเข้าชม  เริมนับ 1/06/2557